Misyon

Uzaktan Algılama Merkezinin misyonları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1) İletişime ve bilgi teknolojisine dayalı olarak lisans ve lisansüstü düzeyde ve eğitim programları kapsamında eğitim faaliyetlerini yürütmek
2) Bilimsel Etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek
3) Konuyla ilgili çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek
​4) Bölgenin, ülkenin ve küresel konulardaki ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla bilim insanlarını bağdaştırmak.
​5) Konuyla ilgili bilim insanı kapasitesi geliştirmek.
6) Çok disiplinli çalışma ortamı oluşturmak, proje ve yayın üretmek
Doç.Dr MUSA ATAŞ
Güncelleme : 29.08.2019 07:43:38